Profesorii nostri

Imaginile din colajele de mai sus fac parte din colecția Promoției 1976 și au fost realizate în perioada 1971-1976

Mulțumim colegilor Promoției 1985 pentru imaginea de mai sus cu cadrele didactice ale facultății noastre, imagine care a fost preluată de pe pagina absolvenților Promoției 1985.

Ce cărți am invățat noi in școală și cine au fost profesorii noștri

Cursurile noastre din anii de studiu

În anul 1976 , anul absolvirii, tabloul cursurilor predate și titularii acestora era aproximativ cel de mai jos

ANALIZA MATEMATICA și GEOMETRIE ANALITICA

Conf.dr.ing. VRANCEANU GHEORGHE

Lector AVRAM REMUS

Lector dr. Mititelu Ştefan

Asist.ing.CRISTEA I.

MECANICA

Conf.dr.ing. PIRVU AUREL

Conf.dr.ing. DRAGNEA OVIDIU

Şef lucr.ing. POPESCU ARMAD

Asist.ing.ATANASIU VALENTIN

Asist.ing.OLTEANU GHEORGHE

METALURGIE FIZICA

Şef lucr.ing. MUTIU TUDOR

Asist.ing.BOGDAN G.

CHIMIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

Asist.ing .CRACIUNESCU  LILIANA

Asist.ing .FLORESCU MINODORA

GEOMETRIE DESCRIPTIVA SI DESEN

POSTOLACHE PARASCHIVA

Asist.ing.BURACU CORNELIA

Asist.ing.MOLDOVEANU ELENA

FIZICA

Lector DRUICA IOAN

Asist.ing .NAUMESCU MIRCEA

TE0RIA MECANISMELOR

Conf.dr.ing. DRAGNEA OVIDIU

Asist.ing.TORJESCU SERGIU

Asist.ing .RAICU ANGHEL

VIBRATII – DINAMICA MASINILOR

Conf.dr.ing. STANCIU CORNELIU

Şef lucr.dr.ing. POPESCU ARMAND

Şef lucr.dr.ing. BADULESCU FLORIN

ORGANE DE MASINI

Şef lucr.dr.ing. ROZSA FRANCISC

Şef lucr.dr.ing. BRUJA DAN

Şef lucr.ing. ZLATEANU TUDOR

Asist.ing.DOBRE VICTORIA

Asist.ing.MITREA FOTINA

Asist.ing.MOLDOVANU ELENA

Asist.ing.BURACU CORNELIA

Asist.ing.RADULESCU GHEORGHE

FILOZOFIE

Conf.dr. FLORIAN ALEXANDRU

Lector SOFIAN (ENCIU) SPERANTA

POP SIMION

LIMBI STRAINE

Lector SOROIU I. Franceza

Lector ISAC I. (engleza)

Lector DEMIAN RODICA (germana)

Lector IORGULESCU S. (rusa)

EDUCATIE FIZICA

Lector OANCEA RODICA (fete)

Asist.ing .RADUCANU (baieti)

REZISTENTA MATERIALELOR

Prof.dr. doc. SOARE MIRCEA 

Şef lucr.dr.ing. ISPAS BUCURA

Asist.ing .ATANASIU VALENTIN

Lector POSEA N.

Lector POPA N.

ECONOMIE POLITICA

Lector LABUS GHEORGHE

Lector SIRBU JENICA

MASINI DE CONSTRUCTII

Prof.dr. MIHAILESCU STEFAN

Şef lucr.ing. PATRUT PETRE

Şef lucr.ing. SOIMUSAN VALENTIN

Şef lucr.ing. VLADEANU ALEXANDRU

Asist.ing DASCALESCU EMILIAN

UTILAJE SI PROCESE TEHNOLOGICE IN IND. PREFABRICATELOR

Prof.dr. PEICU ADRIAN

Lector OLTEANU MARIA

MASINI DE TRACTIUNE

Prof.dr. PANA GHEORGHE

Şef lucr.ing. ALAMOREANU MIRCEA

Asist.ing .CONSTANTIN ROMEO

TENNOLOGIA FABRICARII SI REPARATIILOR

Conf.dr.ing. RUSU STEFAN

Şef lucr.ing. ZEVEDEI NICOLAE

Şef lucr.ing..MOLDOVEANU ILIE

Asist.ing .PETRESCU FLORIN

TERMOTEHNICA

Prof.dr. LEONACHESCU NICOLAE

MASINI DE RIDICAT

Prof.dr. SEGAL HEINRICH

Şef lucr.dr.ing. ALAMOREANU MIRCEA

Asist.ing .NICOLESCU SERBAN

Şef lucr.ing. VLADEANU ALEXANDRU

PELUCRARI MECANICE

Conf.dr.ing. RUSU STEFAN

Conf.  CASNETI GHEORGHE

Asist.ing .DUMITRESCU CONSTANTIN

ELECTRONICA – MASINI ELECTRICE

Şef lucr.ing. FAITT ION

Asist.ing.BOGOIU VALENTIN

HIDRAULICA SI ACTIONARI HIDRAULICE

Conf.dr.ing. MARUTA ALEXANDRU

ACTIONARI ELECTRICE

Prof.dr. GUTU CONSTANTIN

Asist.ing.BOGOIU VALENTIN

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Lector VITA IOAN

Asist.ing ISPAS I.

Asist.ing DRAGOMIR R.

MECANIZAREA SI ORGANIZAREA SANTIERELOR

Prof.dr. BARDESCU IOAN

Şef lucr.ing. TOMA F.

Şef lucr.ing. ZAFIU P.

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA PRODUCTIEI  

Conf.dr.ing. CASNETI GHEORGHE

Asist.ing .POPESCU ADAM

DINAMICA MASINILOR

Conf.dr.ing. STANCIU CORNELIU

ANALIZA  ACTIVITATII ECONOMICE

Lector GHITA MARILENA

PEDAGOGIE

Lector BONTAS I

SOCIALISM STIINTIFIC

Lector ZAHARIA O.

In lista de mai sus pot exista nepotriviri și lipsuri privind cadrele didactice și posturile ocupate la momentul 1976 motiv pentru care ne cerem sincere scuze. Considerăm însă important faptul că la acea disciplină a fost implicat acel nume de cadru didactic de care să ne amintim cu mare plăcere.

Materialul ce urmează cu detalii despre activitatea profesorilor nostrii a fost pus la dispoziție cu amabilitate de dl prof.univ.dr.ing. Gheorghe Petre Zafiu

Vor rămâne în memoria noastră 

Profesor univ. dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu  1934 - 2019

Toți absolvenții Facultății de Utilaj Tehnologic (fosta Mașini și Utilaje pentru Construcții) din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (fost Institutul de Construcții București) iși amintesc cu plăcere de captivantele expuneri ale profesorului Nicolae P. Leonachescu la cursurile de Termotehnică sau Termodinamică.

Un pasionat istoric, a scris peste 40 de cărti precum și studii, articole, note stiințifice, studii de caz, eseuri, reportaje de călătorie etc., toate inscrise intr-o listă cu peste 600 de pozitii. Personalitate stiintifică culturală recunoscută, a fost invitatul universitaților din: Dresda (1971), Moscova (1977), Strasbourg (1991), Chambery (1994) ăi Chișinău (1991, 1994 și 2004).

– 9 iulie 1934 s-a născut in comuna Stroesti-Arges;

– 1957 a absolvit Facultatea de Instalatii Utilaj a ICB;

– 1968 obtine titlul stiintific de Doctor inginer in termotehnica cu Teza: “Transferul căldurii între constructii sof’

– 27 iulie 1972 a infiintat Societatea Cultural-Stiintifica Stroești -Arges, al cărei presedinte executiv este pină in 1992;

– 5 martie 1990 a inființat Societatea Romană a Termotehnicienilor, al cărei președinte executiv este pană in 1998;

– 1995 primește Premiul Dimitrie Leonida pentru lucrarea Premise istorice ale tehnicii modene romanesti;

– 7 mai 1996 —13 decembrie 2004 a fost deputat de Argeș din partea Partidului Romania Mare, activitate pentru care I s-a conferit Ordinul National Serviciul Credincios, in gradul de Cavaler,

– 12 martie 2004 primeste titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova.

– decedat 04 august 2019.

Profesor univ. dr. ing. STEFAN MIHĂILESCU 1926 - 2017

A fost o personalitate marcantă, un simbol al învățământului tehnic superior din domeniul ingineriei mecanice, specializarea “Utilaje Tehnologice pentru Construcții”, și s-a bucurat de unanima apreciere a specialiștilor din domeniu, marea majoritate a acestora fiind formați și îndrumați în carieră chiar de dumnealui.

S-a născut în anul 1926 la Ramnicu Sărat.

A urmat cursurile Liceului Militar Iași (1937 – 1945), obținând diploma de bacalaureat în iulie 1945. A absolvit Facultatea de Mecanică din Academia de Arhitectură și Construcții din Sankt Petersburg în 1953 cu diploma de merit, iar în 1966 a obținut titlul de doctor inginer în specialitatea Mașini pentru Construcții.

Activitatea didactică a a desfășurat-o continuu din 15 august 1953 în cadrul Universității Tehnice de Construcții București (fost Institutul de Construcții București până în 1990), unde a îndeplinit următoarele funcții didactice și administrative: șef de lucrări (1953 – 1963), conferențiar universitar (1963 – 1972), profesor universitar (1972 – 1996), profesor universitar consultant (din anul 1996); șef al Catedrei de Mașini de Construcții (1968 – 1976); decan al Facultății de Instalații și Utilaj (1954 – 1959); decan al Facultății de Utilaj Tehnologic (1976 – 1984); membru în Consiliul Profesoral al facultății și în Senatul Universității.

A publicat peste 27 tratate, monografii și manuale universitare, cca. 100 articole de specialitate și a participat la elaborarea Lexiconului Tehnic Român. Pentru realizările tehnico-științifice obținute în întreaga carieră și pentru contribuția deosebită în formarea și perfecționarea specialiștilor în domeniul mașinilor de construcții, Senatul Universității Tehnice de Construcții București i-a acordat titlul academic de Doctor Honoris Causa în anul 2001. A incetat din viata in anul 

Profesor univ. dr. doc. ing. Mircea Soare 1927 - 1999

Mircea V. Soare s-a născut la București la 31 iulie 1927.

În 1951, a obținut diploma de inginer constructor la Facultatea de Construcții Civile și Industriale a Politehnicii din București. Între anii 1951 și 1957 a fost cadru didactic la Catedra de rezistența materialelor și teoria elasticității a profesorului Beleș de la Institutul de Căi Ferate. În  anul 1964 a obținut Premiul Traian Vuia al Academiei Române, pentru lucrarea Aplicarea ecuațiilor cu diferențe finite, la calculul plăcilor subțiri. În anul 1970, a fost numit, prin concurs, conferențiar la Catedra de mecanică tehnică a Institutului de Construcții din București. În același an a devenit doctor docent în ştiințe tehnice. În anul 1973 a fost numit, tot prin concurs, profesor universitar la Catedra de rezistența materialelor a Institutului de Construcții din București, iar în intervalul 1990 – 1996 a fost rectorul Universității Tehnice de Construcții din București.

În decursul întregii activități, a elaborat și publicat 190 de articole științifice, 23 de cărți (atât în țară, cât și în Franța, Marea Britanie și Germania), 16 culegeri de probleme și 5 cărți traduse din engleză.

Astfel, în anul 1993 i s-a conferit Diploma Centrului de Cercetări pentru Structuri Spațiale al Universității Surrey, în 1995 titlul de Doctor Honoris Causa (DHC) al Universității din Liege, iar în 1997 cel de DHC al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. În 1999, a fost ales membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.

A decedat in 24 iulie 1999 la 72 de ani.

Profesor univ. dr. ing. Radu Adrian Peicu

S-a născut la 1 martie 1930 în Cluj. Are în ascendentul familei câteva generaţii de învăţători şi preoţi transilvăneni, iar bunicul din partea mamei a fost delegat al comunei Răzoare la Adunarea Unirii de la Alba Iulia, 1918. 

În anul 1953 obţine Diploma de inginer mecanic, specializarea maşini de constucţii, ca absolvent al Institutului de Automobile şi drumuri, Harkov, URSS, Facultatea de Mecanică.

În anul 1976 obţine titlul ştiinţific de doctor inginer, domeniul mecanică tehnică, cu tema tezei de doctorat: «Studiul vibraţiilor la ciururi, în scopul îmbunătăţirii eficienţei cernerii».

În perioada 1955-1957 este colaborator al Academiei Tehnice Militare, unde predă cursul: Maşini de construcţii pentru studenţii Facultăţii de Geniu.

Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (aproape continuu) unde a obţinut şi unele rezultate notabile, dintre care pot fi menţionate:

-Premiul I pe ţară la sesiunea de comunicări stud. Cluj (coordonând lucrarea studentului Ludvig Welther);

-Premiul II pe ţară cu lucrarea: Verificarea experimentală a comportării încărcăturii în morile cu bile.

Lucrări didactice, științifice și tehnice elaborate de prof Radu Peicu materiale didactice publicate : 11 lucrări, cărţi şi broşuri editate:1 lucrare,  articole ştiinţifice şi tehnice: 23 lucrări,  comunicări ştiinţifice: 42 lucrări, contracte şi lucrări de cercetare 71 lucrări, lucrări de proiectare: 46 lucrări, alte lucrări, brevete şi invenţii: 6 lucrări.

Profesor univ. dr. ing. Ioan Bărdescu 1930 - 2018

S-a născut la 05 ianuarie 1930, în Bucureşti.

A urmat cursurile Facultăţii de Instalaţii şi Utilaj, Secţia Utilaj pentru Construcţii (actuala Facultate de Utilaj Tehnologic), a Institutului de Construcţii Bucureşti (ICB), astăzi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), pe care le-a absolvit în 1954, făcând parte din prima promoţie a acestei facultăţi.

Începând cu anul 1964, a desfăşurat activităţi didactice la I.C.B., în calitate de cadru didactic asociat, pe postul de şef de lucrări;

În perioada 1966 – 1971 a efectuat  studii în vederea obţinerii titlului ştiinţific de Doctor inginer la Institutul de Construcţii Bucureşti cu Teza: „Studiul vibraţiilor la plăcile vibratoare pentru compactarea pământurilor”.

Din anul 1972 desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, în calitate de titular, parcurgând diferite grade didactice: conferenţiar universitar titular (din 1972), profesor universitar titular (din 1990), profesor universitar consultant (din 2000).

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de proiectare şi-a desfăşurat-o în domeniile: tehnologii de execuţie mecanizată şi sisteme de maşini pentru lucrări de pământ şi fundaţii de beton, exploatări de agregate minerale pentru construcţii, montaj utilaj tehnologic, utilaje şi tehnologii pentru lucrări de finisaj în construcţii, echipamente şi sisteme de măsură, comandă şi control asociate utilajelor de construcții. 

Ca recunoaştere a rezultatelor meritorii, de-a lungul carierei a fost decorat cu Ordinul Muncii, cl. a III – a, pentru merite deosebite în muncă.

A fost semnatarul a numeroase  publicaţii  reprezentate de teza de doctorat, trei manuale universitare ,trei cărţi tipărite la edituri centrale , 53 de lucrări ştiinţifice , peste 130 de articole publicate în diverse reviste tehnice de specialitate şi peste 140 de comunicări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Profesor univ. DR. Ioan Druica Zeletin

In memoriam profesor Ioan Druică Zeletin (text reprodus de pe blogul lui Gabi C)

Cu multă durere am citit absolut din întâmplare postul unui fost coleg de facultate-ce să mai citeşti de acum decât anunţuri despre stele ce pier…..-o scurtă dar cutremurătoare urare adresată celui care în urmă cu 25 de ani şi mai bine mi-a făcut mai senine zilele, mă făcea să aştept cu nerăbdare cursurile sale: domnul monşer! colegul meu spunea călătorie fericită, maestre!!! Este vorba despre stimatul profesor Ioan Druică Zeletin, profesor de fizică dar în primul rând un mare om. Un orator desăvârşit şi aş îndrăzni să spun acum, un excelent pedagog. 
Deşi nu eram vreo studentă model, pot spune  acum când timpul a făcut să nu mai conteze asta, mai prezentă la lactobarurile din centrul capitalei decât pe la cursuri, mai mereu alergând după scutirile salvatoare de la exmatriculare, era pentru mine un deliciu să asist la cursurile dumnealui, neapărat împănate cu memorabile şi spumoase replici de spirit. Aş dori să amintesc o întâmplare, poate şi spre luare aminte…era notoriu faptul că domnul profesor, care la fiece frază spunea …monşer…., avea acel bun obicei de a nu încărca în mod inutil memoria studenţilor şi era suficient ca la examene sa vii cu fiţuici, mai pe scurt să vadă că te ai ostenit să sintetizezi materia. Bun, dar iată că o dată era extrem de supărat şi la examenul din acea dimineaţă le spune candidaţilor pe un ton foarte serios că….azi nu mişcă nimeni! stupoare, disperare, timp de 3 ore nicunul nu îşi ia inima în dinţi să vină la tablă….Monşerul se îndreaptă spre prima bancă şi îi spune băiatului …ai doar trei încercări!…bietul numără subiectele cu degete febrile, scoate din buzunar…alt subiect!…a doua oară tot aşa, drept pentru care a treia oară scoate tot ce avea prin buzunare să aleagă ceea ce îi era necesar…replica maestrului? ai vazut dragă….nu era atât de greu!… Da, poate că am uzat cam mult punctele de suspensie, da, poate că sunt melancolică dar nici nu aş putea altcum să fiu când îi urez la rândul meu Drum bun, maestre!…şi cât de mult aş fi dorit să îi mai pot spune Să ne trăiţi, magister!           
Andra
Text reprodus 

Profesor univ. dr. ing. Heinrich Segal 1924 - 1985

 

În 1951, în cadrul Institutului de Construcții se înființează Facultatea de Instalații și Utilaj cu două secții:

– Utilaje pentru construcții;

– Instalații pentru construcții.

În perioada 1952-1954 Secția de Utilaje cuprindea o singură catedră de specialitate Catedra de Metalurgie și Mașini, coordonată de șef de catedră prof. ing. Paul Drogeanu, specialist cu munca de bază în producție.

În anul 1953-1954 în această secție funcționau numai două cadre didactice de specialitate cu munca de bază în învățământ și anume:

Conf. dr. ing. Segal Heinrich – titularul disciplinei de Mașini de ridicat și transportat;

– Conf. ing. Mihăilescu Ștefan – titularul disciplinei de Mașini de construcții și de terasamente.

În perioada 1954-1965 catedrele de specialitate care au profilat secția de Utilaje pentru construcții au fost:

Catedra de Tehnologie Mecanică și Organe de Mașini – șef catedră Prof. ing. Drogeanu Paul;

Catedra de Mașini de Construcții – șef de catedră  Conf. ing. Beilich Emilian (1954-1956) și Conf. ing. Segal Heinrich (1956-1968).

În anul 1971 prof. dr. ing. Heinrich Segal este numit conducător de doctorat tot în specialitatea Mașini de Construcții.

Profesor univ. dr. ing. Corneliu Stanciu

 

Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.

Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut.Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua.

Profesor Dr. Ing. Alexandru Dan T. MĂRUTĂ

Data şi locul naşterii. 20 august 1927 la Craiova

Laureat al Premiilor Academiei Române pe anul 1963.

Premiul „Aurel Vlaicu” pentru lucrarea „Ejecţia sonică şi aplicaţiile ei în pomparea lichidelor”.

Ordinul „Meritul Ştiinţific” cl. III  Consiliul de Stat al României, 1969

1946-1950 – Institutul Politehnic din Timişoara. Specialitatea: inginer Construcţii Hidrotehnice.

1950-1972- Institutul de Studii şi Cercetări Hidrotehnice Bucureşti  – cercetător principal, şef de laborator, şef de secţie, director adjunct ştiinţific.

1955-1956 – Institutul de Căi Ferate Bucureşti , asistent universitar

1972 – Institutul de Construcţii Bucureşti, conferenţiar, profesor universitar, titular al disciplinelor de mecanica fluidelor, hidraulică, acţionări hidraulice, maşini hidraulice 

1992 – Fundaţia de Cultură Universitară şi Tehnică UNITEH Bucureşti, vicepreşedinte, decanul Colegiului de Tehnologii Neconvenţionale.

1993-2002 – Universitatea Ecologică Bucureşti (), decanul Facultăţii de Psihologie şi Știinţe

Membru al : Asociaţia Internaţională de Cercetări Hidraulice (AIRH) – Delft Olanda; Comitetul Român pentru Deceniul Hidrologic Internaţional (1975-1978); -Consiliul Naţional al Apelor (1976-1978), -Academia Oamenilor de Știinţă din România (A.O.Ș.R)  Activitatea de cercetare ştiinţifică: 

Cercetări hidraulice pentru noduri de captare cu baraje de joasă cădere;; amenajări hidroenergetice; pompe şi staţii de pompare; termoenergetică; teoria sonicităţii şi aplicaţiile ei tehnice; măsurarea debitelor fluidelor (inclusiv redactarea de standarde); utilaj tehnologic pentru construcţii.

Principalele obiective : Nodurile Hidroenergetice de la „Porţile de Fier I” (2000 MW, cea mai mare hidrocentrală europeană)„Porţile de Fier II”, hidrocentralele de la Bicaz (200 MW) şi Vidraru (500 MW);Centrala atomoelectrică Cerenavoda (3000 MW).

Invenţii : măsurarea debitelor de apă, automatizări hidraulice, sisteme de pompare a lichidelor, instalaţii de filtrare şi sedimentare a particulelor solide

Decedat 2022